Spiritizam

Mindcontroler
Posts: 9
Joined: Thu Mar 26, 2009 7:03 pm

Azi Dahaka wrote:
tallamasca wrote: Svakako. Sve ostalo je hrana avetima.
Interesuje me koje prizivanje nije hrana avetima?
Pozdrav
Post Reply