TKO JE VJEŠTICA?

Post Reply
Guest

„Vještičje umijeće je utemeljeno na učenju ljubavi za cijeli život. Imajte to na umu, ustvari pretvorite to u svoj ideal." - R.Buckland


Riješimo se zablude o vješticama... Zbog današnjeg (nažalost, još uvijek zastarjelog) poimanja riječi vještica i njezinog negativnog značaja, prvo ću iznijeti vlastiti osvrt što vještica nije.
Vještica nije žena koja se bavi bacanjem uroka i crnom magijom na štetu drugima. Vještica se drži jedinst...

TKO JE VJEŠTICA? (knjigasjenki.com)
Post Reply